Krioterapia płynnym azotem

Jest to metoda terapeutyczna, która polega na miejscowym zamrażaniu tkanek przy użyciu płynnego azotu. Podstawowym celem kriochirurgii jest zamrożenie tkanki, która następnie ulega martwicy i „wydzieleniu” z organizmu. Kriochirurgicznego zamrożenia dokonuje się metodą natryskową lub kontaktową. Jest to bezpieczna, bezkrwawa metoda, którą stosuje się niezależnie od wieku pacjenta. Najczęstsze wskazania to brodawki wirusowe, włókniaki miękkie i brodawki łojotokowe (starcze), blizny przerosłe, kępki żółte, itp.

Konsultacje dermatologiczne